je inženýrskou a konzultační společností pracující v oboru ochrany životního prostředí. Činnost společnosti je zaměřena na tématiku vodního a odpadového hospodářství, ale zahrnuje rovněž vypracování ekologických studií včetně dokumentací EIA, ekologických auditů a projektů ÚSES.

Při řešení zadaných úkolů je kladen důraz na komplexnost jejich zpracování. Technická část řešení je logicky spojována s příslušnými netechnickými složkami a tím je zaručeno optimální řešení úkolů z hlediska multikriteriálních nároků na funkci, bezpečnost, estetiku a zejména na ekologickou prospěšnost navrhovaných staveb.

 

 

is a consulting company working in a branch of environmental protection. Activities of the company are focused on water and waste management but actvities also cover solution of various environmental studies together with environmental impact assesment (EIA), ecological audit and other similar designs.

Accent from a process of solved problems is devoted to a versatility of their designed solution. Technical part of solved problems is logically connected with their relevant non-technical parts. It guarantees optimum solution from the point of multicriterial demands on function, aesthetics and mainly environmental suitability of designed subjects.

 

 

ENVISYSTEM s.r.o. U Nikolajky 15, Praha 5, 15000
Telefon : +420251566062, +420251566063 | e-mail : info@envisystem.cz